bip

TPL_CRZL_TITLE

A A A

Uczestnicy spotkania integracyjnego rodzin wielodzietnych biorących w pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.Dyrektor Dariusz Kapusta i pozostali uczestnicy w czasie wręczania „Zaproszeń” do udziału w Pilotażu.


Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Dariusz Kapusta wziął udział w spotkaniu integracyjnym rodzin wielodzietnych uczestniczących w pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż".

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 14 kwietnia br., w siedzibie Starostwa Powiatu Buskiego miało miejsce spotkanie integracyjne 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu buskiego, które zostały objęte wsparciem w ramach pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej". Spotkanie było okazją do dyskusji o sposobach rozwiązywania problemów rodzin wielodzietnych zamieszkujących powiat buski. Poza zaproszonymi rodzinami w dyskusji poza Dariuszem Kapustą - Dyrektorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich udział wzięli m. in. Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Czytaj więcej...

Logo Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w obchodach 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, podczas których zaprezentowana zostanie skala zmian, jaka nastąpiła w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Głównymi elementami obchodów będą m.in. :
  • Dni Otwarte Funduszy Europejskich – w całej Polsce w terminie 1-11 maja 2014 r. beneficjenci umożliwią zwiedzanie swoich projektów i zapewnią dodatkowe atrakcje. Organizowane będą m.in. wykłady, warsztaty, pikniki rodzinne, konkursy i wiele, wiele innych. Sprawdź jakie atrakcje czekają w Twojej okolicy!
  • Imprezy plenerowe, które zostaną zorganizowane 1 maja we wszystkich 16 województwach.
Wszystkie elementy akcji obecne będą na antenach TVP, która wyemituje kilkanaście rodzajów audycji, w tym programów angażujących widzów. Ponadto z okazji 10-lecia członkowstwa Polski w UE została uruchomiona strona www.10latwue.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o wszystkich podejmowanych działaniach w ramach akcji.

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, którego organizatorem jest Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich.

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, iż w ramach projektu systemowego pt. „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej” (Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane jest zadanie pn.: „Opracowanie merytoryczne, druk i dystrybucja serii publikacji wydawniczych z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej".

Czytaj więcej...

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich uprzejmie przypomina, że umowa użyczenia infrastruktury sprzętowej zakupionej dla Państwa Jednostek w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, obowiązuje do 30 kwietnia 2014 r. i do tego dnia infrastruktura sprzętowa pozostaje własnością Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Czytaj więcej...

Podkategorie