Logotyp CRZL

Przyjaciele Karty Dużej Rodziny spotykają się dziś w Krakowie. Kongres Karty Dużej Rodziny to debaty, wymiana doświadczeń, a także liczne atrakcje dla dzieci.

Zapis transmisji dostępny poniżej:

 

 

- Karta Dużej Rodziny to projekt, który łączy wiele środowisk w jednym celu – wsparcia rodzin wielodzietnych w Polsce. Dzięki współpracy samorządów, biznesu oraz samych rodzin udało nam się stworzyć jedyną w swoim rodzaju platformę realnej pomocy dla rodzin w ich codziennym życiu – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Ogólnopolski Kongres Karty Dużej Rodziny organizowany jest już po raz drugi. Tegoroczna edycja skupiła w Operze Krakowskiej przedstawicieli rodzin wielodzietnych, samorządów, partnerów Karty Dużej Rodziny, organizacje pozarządowe oraz tych, którym los dużych rodzin nie jest obojętny.

Centruum Rozwoju zasobów Ludzkich - Partnera Projektu reprezentował dyrektor Dariusz Kapusta.

Kongres Karty Dużej Rodziny podsumowuje cykl regionalnych konferencji „Karta Dużej Rodziny 2.0”. Realizowane są one we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu: „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną, bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy również prace nad wdrożeniem Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny. Narzędzie to ułatwi składanie wniosku o przyznanie Karty członkom rodzin 3+ i przyspieszy podejmowanie współpracy z nowymi partnerami handlowymi.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl

Dyrektor Dariusz Kapusta otworzył konferencję wskazując na znaczenie i rolę innowacji w walce z wykluczeniem społecznym. 2 Przedstawiciele zrealizowanych projektów przybliżyli testowane innowacje. Dużeym zainteresowaniem cieszyły się publikacje projektów Centrum RZL i Beneficjentów systemowych.

8 października w Warszawie, w sali im. A. Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się organizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich konferencja pn. „Innowacje społeczne przeciw wykluczeniu społecznemu”. Podczas wydarzenia zaprezentowano wypracowane innowacyjne rozwiązania z zakresu współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Dariusz Kapusta - Dyrektor Jednostki, a towarzyszyła mu Pani Anna Rodzeń-Kuczmarska - Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania Projektów.

Beneficjenci oraz zaproszeni gości mieli okazję zapoznać się z nieszablonowymi narzędziami i metodami przetestowanymi w ramach projektów wyłonionych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w drodze konkursu ogłoszonego w 2011 r. Wypracowane rezultaty prezentowane były w blokach tematycznych tj. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznoekonomicznej, kobiet – ofiar przemocy domowej , osób po pięćdziesiątym roku życia oraz osób skazanych. Każdy z paneli był także okazją do dyskusji mającej na celu ocenienie produktów pod kątem użyteczności oraz możliwości wdrożenia/zaimplementowania wybranych rozwiązań do głównego nurtu polityki.

Władysław Kosiniak - Kamysz, minister pracy i polityki społecznej otworzył konferencję Minister Władysław Kosiniak - Kamysz udzialał wywiadu przy stoisku Centrum RZL, które reprezentował dyrektor Dariusz Kapusta.

W dniach 7-8  października w Warszawie odbyło się dwudniowe wydarzenie Human Capital Economy CEE Congress pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Misją Human Capital Economy CEE Congress było stworzenie efektywnej platformy dialogu na poziomie europejskim, poświęconej budowaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce, na bazie kapitału ludzkiego. Międzynarodowa formuła kongresu skupiająca zarówno Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Państwa Basenu Morza Bałtyckiego stanowiła gwarancję budowy merytorycznej płaszczyzny do wymiany doświadczeń z zakresu efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego.

W wystąpieniu inaugurującym wydarzenie Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił rangę i wagę problematyki społecznej i zatrudnieniowej w Polsce, wskazując jednocześnie na dwa kluczowe wyzwania przed którymi obecnie stoimy: stabilność zatrudnienia, rozumianej jako forma, w której zatrudniani są pracownicy oraz bezpieczeństwo ekonomiczne rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków ekonomicznych i wysokość zarobków.

Brian Tracy, Keynote speaker - jeden z najbardziej wpływowych liderów biznesu - z uznaniem odniósł się do tempa wzrostu naszego kraju, gratulując jednocześnie Polsce jednego z najlepszych zasobów kadrowych na świecie. Prezydent Pracodawców RP Pan Andrzej Malinowski podsumowując wydarzenie docenił rolę i wkład Resortu w budowanie efektywnej polityki społecznej w Polsce.

Kongres był ponadto okazją do dyskusji wokół problematyki migracji jako wyzwaniu zarządzania kapitałem ludzkim i prezentacji badań z tym związanych. Podczas wydarzenia odbyły się m.in. panele dyskusyjne pn. "Rynek pracy a rozwiązania systemowe, kompatybilność rozwiązań. System pomaga czy jest obciążeniem?", "Narodowe modele zarządzania - jako szansa na międzynarodowy sukces", "HR kluczem do sukcesu", "Edukacja i kariera ludzi młodych", "Zmiana pokoleniowa i nowe systemy motywowania", "Praca - dobro wspólne czy tylko partyjne" oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Podczas Kongresu Centrum RZL reprezentował Dyrektor Dariusz Kapusta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: http://hcecongress.pl/

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera krajowego w ramach realizacji projektu „Nowe narzędzie dla PSZ w zakresie cudzoziemców ”.

Projekt „Nowe narzędzie dla PSZ w zakresie cudzoziemców” realizowany będzie w formule partnerstwa przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z wyłonionym Partnerem krajowym w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Sprawdź szczegóły !

Logo konferencji "Innowacje przeciw wykluczeniu społecznemu"

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w konferencji "Innowacje przeciw wykluczeniu społecznemu", która odbędzie się 8 października 2015 roku w sali im. A. Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie okazją do podsumowania realizacji projektów innowacyjnych testujących w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wybranych do realizacji w 2011 r.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty projektów zarówno w postaci narzędzi i metod. Została ona podzielona na bloki tematyczne dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu:
• osób niepełnosprawnych,
• dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
• kobiet – ofiar przemocy domowej,
• osób po pięćdziesiątym roku życia,
• osób skazanych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż podczas konferencji dostępny będzie szeroki wybór bezpłatnych publikacji, stanowiących produkty części z realizowanych przez Centrum RZL projektów (w tym m.in. „Nowa Praca Socjalna” oraz seria wydawnicza projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.

pdfZaproszenie

pdfFormularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na stronie: innowacje-przeciw-wykluczeniu.crzl.gov.pl

Podkategorie

Warto zobaczyć

Wydarzenia

październik 2015
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

12 Paź 2015
10:00AM - 03:00PM
Kongres "Karta Dużej Rodziny" - Kraków
14 Paź 2015
10:00AM - 01:00PM
Konferencja Karta Dużej Rodziny 2.0 - Szczecin
19 Paź 2015
10:00AM - 01:00PM
Konferencja Karta Dużej Rodziny 2.0 - Zielona Góra
27 Paź 2015
10:00AM - 01:00PM
Konferencja Karta Dużej Rodziny 2.0 - Poznań
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego