Logotyp CRZL

UWAGA!

Cetrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji informuje, iż z dniem 1 lutego 2016 r. zmianie uległ adres siedziby Jednostki.

Nowy adres:

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W LIKWIDACJI

ul. TAMKA 3

00-349 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie mogą występować problemy z kontaktem telefonicznym z naszą Jednostką.

Na podstawie Zarządzenia nr 46 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. z dniem 12 stycznia 2016 r. została otwarta likwidacja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i od tego dnia Centrum RZL działa pod nazwą "Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji". Do dnia zakończenia likwidacji Centrum prowadzi dotychczasową działalność.

pdfZarządzenie nr 46 MRPiPS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 4 grudnia 2015 r. zatwierdziła nowy resortowy program pod nazwą „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”.

Program jest nową wersją dotychczas obowiązującego, resortowego Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, który wymagał modyfikacji ze względu na nowe wyzwania pojawiające się w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.

W wyniku rekomendacji zawartych w wypracowanym w projekcie systemowym (zrealizowanym przez Centrum RZL) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności oraz postulatów przedstawionych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, konieczna była zmiana głównego celu Programu oraz celów szczegółowych. Określono ponadto mierniki i zakładane rezultaty Programu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, w ramach którego na początku 2016 roku zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert.

Plik do pobrania:

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

Karta KDR

Już 1,5 mln osób złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Swoją kartę odebrało już prawie 1,4 mln osób.

Program wsparcia rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny rośnie z dnia na dzień. Do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która jest producentem kart, wpłynęło zamówienie na produkcję półtoramilionowego dokumentu. Trafi ona do rodziny z Kawęczyna. Prawie 1,4 mln osób ma już swoją kartę. W sumie z programu skorzystać może ok. 3,4 mln członków dużych rodzin.

Dzięki karcie rodziny 3+ mogą skorzystać ze zniżek m.in. w sklepach spożywczych, u operatorów telefonii komórkowej, na stacjach paliw oraz w instytucjach rekreacji i kultury. W sumie ulgi honorowane są przez ponad tysiąc firm i instytucji w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, stacje paliw Orlen i Lotos oraz ogólnopolskie sieci sklepów spożywczych m.in.: Carrefour, Piotr i Paweł oraz Simply.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny to nie tylko duże ogólnopolskie firmy, ale także wiele przedsiębiorstw lokalnych, których udział w programie skutecznie wspiera miejscową społeczność.

– Wiosną tego roku przystąpiliśmy do Karty Dużej Rodziny. Naszym celem było zwiększenie atrakcyjności naszej placówki na rynku lokalnym, a także pomoc rodzinom, które podjęły się trudu wychowywania trójki i więcej dzieci – powiedziała Wiesława Ziembińska, Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL” w Olsztynie.

Miejsca, które oferują zniżki są oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. KDR in

 Adam Krzyżanowski, przedstawiciel CRZL otworzył konferencjęUczestnicy konferencjiPrelegenci konferencji

W dniu 30 listopada br. odbyła się konferencja informująca dla OWES w zakresie wdrożenia systemu akredytacji AKSES zrealizowana w ramach projektu pn.: „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, który z inicjatywy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz pod bezpośrednim nadzorem Departamentu Pożytku Publicznego MRPiPS  był realizowany w latach 2009 – 2015 przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Projekt systemowy realizowany był przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród licznie zebranych gości w konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z całego kraju, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji zarządzających RPO oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Podkategorie

Warto zobaczyć

Wydarzenia

luty 2016
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego